Hyödyllisiä linkkejä

Yleistä taloyhtiötietoa

www.taloyhtio.net

Asunto-osakeyhtiölaki

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Kiinteistölehti

www.kiinteistolehti.fi

Suomen Kiinteistöliitto

www.kiinteistoliitto.fi

Ajankohtaista